Etkinlik Tarih(leri) : 26 Ocak 2012
Adres : TGD Genel Merkezi - (İşçi Blokları Mah. 1536. Sok No:7 100-YIL BALGAT) / Turkey
TGD Ankara Şubesinin düzenlediği 2011-2012- yılı Akademik Gastroenteroloji Toplantılarının dördüncüsü Hacettepe Üni. Tıp Fak. Gastroenteroloji Kliniği tarafından 26 Ocak 2012 Perşembe günü saat: 18:00 ‘da Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Merkezinde yapılacaktır.

Toplantı programı aşağıda sunulmuştur.

Katılımlarınızı bekler, saygılar sunarız.

Doç. Dr. Dilek Oğuz
TGD Ankara Şubesi
Başkan


Prof. Dr. Cansel Türkay
TGD Ankara Şubesi
Genel Sekreter
Bilimsel Program

Hacettepe Üni. Tıp Fak. Gastroenteroloji Kliniği

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Yusuf Bayraktar
1 Çölyak Hastalığında İntestinal Yağ Bağlayıcı Protein’in tanısal değeri.
Dr. T.Kav, Dr. Ö.Harmancı, Dr. B. Sivri
2 Gastroenteroloji yönü ile MNGIE: Erişkin hastalarda Hacettepe deneyimi.
Dr. Ö. Harmancı, Dr. T. Kav, Dr. B. Sivri, Dr. S. Arslan, Dr. Y. Bayraktar
3 Portal venöz sistemde nadir görülen anomali, olgu sunumu.
Dr. B. Özşeker, Dr. Ö.Harmancı, Dr. T. Kav, Dr. M. Özmen, Dr. S. Arslan, Dr. Y. Bayraktar
4 Nadir görülen bir hepatik ensefalopati nedeni.
Dr.H. H. Gülşen, Dr. B. Berberoğlu, Dr. Y. Aydemir, Dr. G. Hızal, Dr. B. Peynircioğlu, Dr.H. Demir, Dr. İ.S. Temizel, Dr. Ş. Güçer, Dr. H. Özen, Dr. A. Yüce
5

Olgu Sunumu:
Dr. S.C. Efe, Dr.B. Yılmaz, Dr. B. Özşeker, Dr. Ö. Harmancı, Dr. T. Kav, Dr. S. Arslan, Dr. Y. Bayraktar
« geri