Türk Gastroenteroloji Derneği 8 Mayıs 1959 yılında bugün rahmetle andığımız saygıdeğer hocanız merhum Prof. Dr. Zafer Paykoç ve büyüklerimiz tarafından kurulmuştur. Kurucular heyeti aşağıdaki hocalarımızdır:

Prof. Dr. Zafer Paykoç
Prof. Dr. Hamdi Aktan
Prof. Dr. Recai Ergüder
Prof. Dr. Selahattin Koloğlu
Prof. Dr. Hilmi Akın
Prof. Dr. Naci Ayral
Prof. Dr. Namık Kemal Menteş
Dr. Ahmet İhsan Aksan
Dr. Alaeddin Erkmen
Dr. Nurettin Amman
Dr. Fevzi Aybers

İlk Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştur:

Prof. Dr. Zafer Paykoç (Başkan)
Prof. Dr. Hamdi Aktan (Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. N. Kemal Menteş (Genel Sekreter)
Dr. Fevzi Aybers (Muhasip)
Prof. Dr. Naci Ayral (Veznedar)

"Bütün dünyada olduğu gibi bizde de gastroenterolojinin bağımsız bir ünite olarak İç Hastalıkları'ndan ayrılması bir çok akademik tartışmalara neden olmuştur. Özellikle İç Hastalıkları uzmanları kliniklerini parçalanacağı öne sürerek alt dalların teşkiline karşı çıkmışlar ve bu olumsuz girişimlerinde kısmen de olsa başarılı olmuşlardır. Halbuki gastroenterolojinin gerek temel bilimlerinde ve gerek klinik tanı ve tedavisinde II. Cihan harbinden sonraki yarım yüzyıl boyunca elde edilen büyük ilerlemeler ve teknik gelişmeler, bu bilim dalının ayrı bir uzmanlık alanı oluşmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca bütün bu gelişme ve ilerlemeleri halkın hizmetine sunabilmek için bağımsız gastroenteroloji kliniklerinin kurulması kaçınılmaz olmuştur. Bununla beraber İç Hastalıklarının bir çok dallara bölünmesi vücudun bölünmez bir bütün olduğu temel düşüncesinden hareketle tam tasvip edilebilecek bir düşünce tarzı da değildir. Böylece İç Hastalıkları alt dal uzmanlarının bu arada gastroenterologların, dünya gastroenterolojisinin kurucusu olan Dr. Bockus'un dediği gibi "gastrointestinal internist" olarak yetiştirilmeleri şarttır. Bu şekilde bir çok çevrelerce genel bir anlaşma sağlanmıştır. Doğru olanıda budur."

Prof. Dr. Ercüment Palabıyıkoğlu
TGD Eski Genel Başkanı

TÜRKİYE'DE KURULAN İLK GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Gastroenteroloji Kliniği bağımsız bir klinik olarak 1956 yılında Akademi kadrosunda yer almış, yataklı tesisleri ile de komple olarak 14 Aralık 1959 yılında bir törenle hizmete açılmıştır. Törende açılışı yapan zamanın komutanı Prof. Dr. Cihat Borçbakan aşağıda bazı paragraflarını aldığımız şu konuşmayı yapmıştır.

"Türkiye'de ilk defa teşkil etmeye muvaffak olduğumuz gastroenteroloji şubemizi açıyoruz. İlgililerin ve yönetimin uzun çalışmaları sonunda 1956 yılında bağımsız bir şube olarak Gülhane bünyesinde alınmış olan Gastroenteroloji servisi bugün tamamlanarak hasta yatırıp tedavi eden bir klinik ünitesi haline getirilmiştir. Son "50 yıl" içinde sindirim sistemi hastalıklarının fizyolojisi, klinik ve patolojisi tedavisinde çok büyük ilerlemeler olmuştur. Bu ilerlemeler gastroenterolojinin genel dahiliyeden ayrılacak yeni bir uzmanlık dalı halini almasını gerektirmiş ve bu ayrılma bu alanda ilerlemeleri kat be kat artmıştır. Özellikle Amerika'da, büyük eğitim merkezlerinde kurulan gastroenteroloji servis ve araştırma laboratuvarlarının sağladıkları faydalar kısa zamanda o kadar barizleşmiştir ki, başlangıçta gastroenterolojinin ayrı bir uzmanlık dalı olmasına karşı çıkan en konservatif çevreler, memleketler dahi bugün gastroenterolojinin fayda, lüzum hatta zaruretini kabul etmişlerdir."

Konuşmasına devam eden Prof. Dr. Borçbakan; memleketimize gelince gastrointestinal sistem hastalıklarının son derece yaygın olduğunu, klinik ve polikliniklerde çalışan hekimlerimizin bu vakalarla çok sık olarak karşılaştıklarını, bütün olanaksızlıklara rağmen Türk hekimlerinin bu hastalıklarla ilgili çalışma ve araştırmalar yaptıklarını, bu nedenle onlarla iftihar ettiklerinden bahsetmiş ve şöyle devam etmiştir:

"Bununla beraber memleketimizde gastroenterolojinin modem manada ayrı bir ihtisas halini alışı yenidir. Bu alanda ilk adım Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nce atılmıştır. 1952 yılı sonunda İkinci Dahiliye Prof. Muavini olan Dr. Tevfik User'in Amerika'ya gönderilmesi kararlaştırılmış ve 1954'de gönderilmiştir. Dr. User 1956'da yurda dönmüş ve Gülhane Gastroenteroloji Kliniği'ne öğretim üyesi olarak seçilmiş ve kliniği kurmağa başlamıştır. Gastroenteroloji için Amerika'ya gönderilmiş olan Dr. Namık Kemal Menteş de 1957 yılında memlekete dönünce bu servise baş asistan olarak verilmiştir.

Böylece Gülhane gastroenteroloji kliniği 20.11.1956'da yayımlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ndeki esaslara göre bağımsız bir ihtisas dalı olarak 1956'da kuruluşunu tamamlamıştır. Kliniğin kurucuları Prof. Dr. Tevfik User ve Prof. Dr. Namık Kemal Menteş'tir."

(Prof. Dr. Ercüment Palabıyıkoğlu'ndan)
« geri