TGD Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu ilk toplantısı daha önce web sayfamızda ilan edildiği üzere;

1 Kasım 2021 tarihinde 12:00 – 14:00 saatleri arasında Ankara’da dernek genel merkezinin bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi 2126. Sokak Kolbay İş Merkezi C Blok No:6/9 Söğütözü, Çankaya Ankara adresinde, aşağıda yazılı gündem maddeleri ile çoğunluk sağlanamadığı için;

İkinci toplantı 14 Kasım 2021 tarihinde aynı yerde aynı saat ve gündem ile toplanacaktır. Toplantıya teşrifleriniz saygı ile rica olunur.


Prof. Dr. Mehmet Bektaş

Türk Gastroenteroloji Derneği Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu


GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve Yoklama
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3. Divan Heyeti Seçimi
4. İki Yıllık Döneme Ait Faaliyet Raporun Okunması
5. İki Yıllık Döneme Ait Denetim Raporun Okunması6.
6. İki Yıllık Döneme Ait Mali Bilanço ve Gelecek Döneme Ait Tahmini Bütçenin Okunması
7. Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ve Mali Bilançoların İbrası ve/veya Aklanması
8. Yeni Yönetim Kurulu -Denetim Kurulu –Disiplin Kurullarının Seçilmesi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış