Değerli Meslektaşlarım;

Kolon kanseri ve kolorektal polip çalışma grubu olarak 34.Ulusal Gastroenteroloji Derneği kongresinde 16 merkezin katılımıyla 6508 olgunun verilerini sunduk. Çalışmamızdaki verilerin titiz istatistiksel analizleri sonucu kolorektal kanser ve polipin kolonoskopik taramasında yeni bir risk puanlaması ve önerisini sunumda ilk kez açıkladık. Çalışmamız kongrede sözel bildirilerde 1.lik ödülüne layık görüldü. Emeği geçen tüm merkezlere ve çalışmacılara bir kez daha teşekkür ederim. Türk Gastroenteroloji Derneği Kolon kanseri ve kolorektal polip grubu olarak çalışmamız verilerini ve kolon kanseri - polip taramasında önerdiğimiz yeni risk puanlamasını uluslararası literatüre yayın olarak sunma aşamasına geldiğimizi mutlulukla bildirmek isterim.

Kongre konuşmamım son slaydında önerdiğimiz yeni tarama programının değerlendirileceği bir çalışmayı hedeflediğimizi belirtmiştim. Geçen sene başladığımız bu çalışmaya sınırlı sayıda merkez veri verdiği için sonuçları sunamadık. Ayrıca 2018 kongresinde Antalya da yaptığımız çalışma grubu toplantısında Etik kurulu kararı alınması kararı verildi. Bu öneri doğrultusunda başvuru ve gerekli işlemler yapılmıştır. Şimdi yeni bir heyecan ve şevkle bu çalışmaya tekrar başlıyoruz. Ekte ayrıntılı görüleceği gibi çalışmaya katılacak her merkezden toplam ardışık 300 olgu istiyoruz (150 risk puanı 4 ve üzeri, 150 risk puanı 4’den düşük olan). Olgu sayısı sınırlı olduğu için çalışmanın hızla tamamlanacağını düşünüyoruz. Ağustos 2019’tan itibaren yeterli sayıya ulaşan merkezlerin verilerini kongre abstrakt başvurusundan 10 gün öncesine kadar ekte sunulan kayıtlarıyla birlikte toplayacağız. Tüm değerli meslektaşlarıma Ülkemize özgü bir risk puanlamasının değerlendirileceği bu çalışmamıza yoğun olacağına inandığım katkıları için teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Not: Sonuçlar çalışma grubu sekreteri Doç. Dr. Erdem Akbalın (drerdemakbal@gmail.com) mailine gönderilsin lütfen.

İndirilecek Dokümanlar;
1_2018 Dr. Levent Erdem Kolonca Tarama
2_2018 Dr. Levent Erdem Form
3_2018 Dr. Levent Erdem Kolon Kanser / Polip Taraması Puanlama Sistemi
4_Ugd Kolon Kanser Grup Çalışma Yazısı 2019

Saygılarımla
Prof. Dr. Levent Erdem
Kolon Kanseri ve Kolorektal Polip Çalışma Grubu Başkanı