Değerli meslektaşlarımız,

Derneğimize sıklıkla toplantı desteklenmesi amacıyla başvurulmaktadır. Bu başvurularda aşağıdaki esaslar gözetilecektir. Aşağıda tanımlanan maddeler paralelinde, camiamızda gerçekleşen toplantılara destek verilmesi uygun görülmüştür.

Esaslar;

a) Her takvim yılının başından önce duyuru desteği açıklanır ve başvurular toplanır.

b) Başvurulan konuda TGD’nin çalışma grubu varsa çalışma grubunun desteği şarttır.

c) Desteklenecek toplantılara en fazla 5.000 Euro’ya kadar destek verilir.

d) TGD desteği, tüm yazılı materyallerde ve ilanlarda açıkça belirtilir ve vurgulanır.

e) Destek canlı yayını kapsar ve video kayıtları TGD web sayfasına konulmak üzere toplantıdan en geç bir ay sonra teslim edilir.

f) Destek, sadece derneğimiz üyeleri için kullanılabilir.

g) Bu kurallara uyulmaması durumunda aynı kişilere ve dernek/çalışma grubuna 3 yıl boyunca başka destek verilmez.

h) 2017 yılı için en fazla 6 (altı) toplantı desteklenecektir.