Değerli meslektaşlarımız;

Artık gelenekselleşen Doğu Marmara-Batı Karadeniz toplantılarının bir yenisini, TGD Kocaeli Şubesinin uhdesinde, 2018 Mart ayında yapmayı ve vakalar eşliğinde bilgilerimizi gözden geçirip yenilemeyi, deneyimlerimizi paylaşmayı, tartışarak öğrenmeye devam etmeyi planladık. Keyifli bir toplantı olması dileğiyle hepinizi bekliyoruz.

TGD Kocaeli Şubesi Başkanı

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ


DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Aydın Şeref KÖKSAL
Prof.Dr.Altay ÇELEBİ
Yrd.Doç.Dr. Göktuğ ŞİRİN

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Prof. Dr. Aydın Şeref KÖKSAL
Prof.Dr.Yücel ÜSTÜNDAĞ
Prof.Dr.Altay ÇELEBİ
Prof.Dr.M.İhsan USLU
Doç.Dr.Ahmet Tarık EMİNLER
Yrd.Doç.Dr.Göktuğ ŞİRİN
Yrd.Doç.Dr. Ali Erkan DUMAN
Yrd.Doç.Dr.Mukaddes TOZLU
Yrd.Doç.Dr. Hasan YILMAZ


Doğu Marmara-Batı Karadeniz Toplantıları
Vakalarla Gastroenteroloji-Hepatoloji Pratiği

Tarih: 8 Mart 2018
Yer: Güral Hotel, Sapanca
18.15-18.30 – Açılış


Oturum Başkanları: Dr. Sadettin HÜLAGÜ, Dr. M.İhsan USLU

18.30-18.45 Obesite cerrahisi komplikasyonlarının endoskopik tedavisi: Bir vaka nedeni ile
Doç.Dr. Ahmet Tarık EMİNLER

18.45-19.00 Üst GIS kanamalarda gözden kaçan bir termal metod: Hemostatik forseps
Uzm. Dr. Bilal TOKA

19.00-19.15 Distal koledok darlıklarının pre-operatif palyasyonu: Stent sayısı önemli mi?
Yrd. Doç. Dr. Mukaddes TOZLU

19.15-19.30 Tartışma

19.30-19.45 Kahve arası

Oturum Başkanları: Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ, Dr.Altay ÇELEBİ

19.45-20.00 HBV Alevlenmesine yol açan yeni bir immün süpresif ajan: Tehlike sanıldığından daha mı fazla?
Uzm. Dr. Zeki İSLAMOĞLU

20.00-20.15 Yeni nesil kolanjiyoskopların safra yolu patolojilerinin yönetimindeki yeri: Daha mı iyiler?
Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ

20.15-20.30 – Tartışma

20.30-22.15 – Akşam Yemeği

Oturum Başkanları

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Kocaeli Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. M.İhsan USLU
Sakarya Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ
Zonguldak Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim dalı

Prof. Dr.Altay ÇELEBİ
Kocaeli Üniversitesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Konuşmacılar

Doç. Dr. Ahmet Tarık EMİNLER
Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Uzm. Dr. Bilal TOKA
Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Yrd. Doç. Dr.Mukaddes TOZLU
Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Uzm. Dr. Zeki İSLAMOĞLU
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD