Yoğun Talep Üzerine Seul’de 2. Merkez

02.01.2017

Korede eğitim amaçlı açılan ilk merkeze beklentinin çok üstünde başvuru olması üzerine yine Seul'da ikinci bir merkezle de anlaşma yapılmıştır. Bu merkezin hands-on olanakları daha kısıtlı olsa da ilkinden daha büyük ve olgu sayısı daha çoktur.

Nobel İlaç’ın desteği ile sürdürülecek bu program için Institute of Gastrointestinal Medical Instrument Research, Korea University College of Medicine'da ileri endoskopi konusunda 6 üyemizin ikişer ay süreyle gideceği bir burs oluşturulmuş ve 20.01.2017 tarihine kadar başvurular alınmıştır. Başvurular açılmış olup ilk gidişlerin tarihi, olasılıkla 1 Mart 2017 olacaktır. Nobel İlaç’a desteği için teşekkür ederiz.

Bu merkezle birlikte toplam yurtdışı merkezlerinin sayısı 5'e ulaşmıştır. Yeni merkez açılması ise sadece gelecek taleplerle olacaktır. ABD’de açılan merkezlerde (Johns Hopkins ve Houston) programlar bu yıl içerisinde biteceğinden bu merkezler (gidilen merkezin uygun görmesi durumunda) yeniden başvuruya açılacaktır. Diğerlerinde de aynı yaklaşım uygulanacak olup eğitim programlarının sürekliliği sağlanacaktır.

Ayrıntılar için tıklayınız.