• ERCP Çalışma Grubu
  Prof. Dr. ABDÜLKADİR DÖKMECİ

 • EUS Çalışma Grubu
  Prof. Dr. ORHAN TARÇIN
  Endoskopi Akasya Gastroenteroloji Merkezi, İstanbul
 • Kolorektal Kanser - Polip Çalışma Grubu
  Prof. Dr. LEVENT ERDEM
  Şişli Florence Nightingale Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
 • Nörogastroenteroloji ve Motilite Çalışma Grubu
  Prof. Dr. SERHAT BOR
  Ege Üni. Tıp Fak. Gastroenteroloji BD, İzmir
 • Pankreas Hastalıkları Grubu
  Prof. Dr. NEVİN ORUÇ
  Ege Üni. Tıp Fak. Gastroenteroloji BD, İzmir
 • Türkiye Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Çalışma Grubu (TUNASH)
  Prof. Dr. AHMET UYGUN
  S.B Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Ankara